Stoelmassages fiscaal aftrekbaar

De Belastingdienst betaalt mee

U biedt gezonde lunches en goede kantoorfaciliteiten aan, maar wat doet u om verzuimreden nummer 1 aan te pakken: stress? Stress heeft een enorm aandeel in de verzuim- meldingen van werknemers. Stress is de oorzaak maar vaker nog een factor in de verergering van lichamelijke klachten. Daarnaast zijn er steeds meer medewerkers die doorwerken met dit soort klachten en daardoor sneller fouten maken, minder alert zijn, kortaf worden en niet in staat zijn hun werk goed uit te voeren. Een stoelmassage geeft een moment van rust EN pakt de klachten direct aan. 

 

De toegevoegde waarde van stoelmassages op de werkvloer wordt ook door de Nederlandse overheid erkent. Onder voorwaarden zijn de stoelmassages aftrekbaar van de loonbelasting en kunt u de omzetbelasting (BTW) over de stoelmassages terugvragen. Massagepauze is gespecialiseerd in massage niet in belastingen. Wilt u zeker weten of u de stoelmassages van Massagepauze onbelast mag aanbieden, neemt u dan contact op met uw belastingadviseur of accountant. Wel proberen we u te helpen door de regels kort te noemen:

  • Opname in Arboplan en daar in alle redelijkheid deel van uitmaken;
  • De stoelmassages vinden onder werktijd, op de werkvloer plaats;
  • U betaalt de stoelmassages volledig en vraagt uw werknemer geen bijdrage.

 

Meer informatie vindt u in het Handboek loonheffingen 2015 onder het hoofdstuk 20.1.10 Arbovoorzieningen (http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-gerichte_vrijstellingen_nihilwaarderingen_en_normbedragen.html#HL-20.2.4)